Hiển thị tất cả 10 kết quả

Phở nước

Phở đặc biệt

55,000

Phở nước

Phở đùi cánh

55,000

Phở nước

Phở đùi chặt

80,000

Phở nước

Phở gà cánh

45,000

Phở nước

Phở gà đùi

50,000

Phở nước

Phở lưng

40,000

Phở nước

Phở lườn lẫn

45,000
55,000

Phở nước

Phở tràng trứng

45,000

Phở nước

Phở tràng trứng

50,000